December 2022

The Christmas Story

Luke 2:1-21The Shepherds’ Christmas Story

Luke 2:8-20Herod’s Christmas Story

Matthew 2Joseph’s Christmas Story

Matthew 1:18-25; 2:13-15, 19-21November 2022

Mary’s Christmas Story

Luke 1:26-38